poznaj ośrodekPowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany przez Powiat Wodzisławski 1 września 2001 roku (wówczas pod nazwą Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w strukturach organizacyjnych Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego). Od 1 września 2004 roku decyzją Rady Powiatu PODN funkcjonuje jako jednostka samodzielna. Od 1 września 2006 roku PODN mieści się w nowej siedzibie na osiedlu 1 Maja 16 A.


Podstawowym założeniem towarzyszącym działalności PODN jest pobudzanie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz udzielanie kompleksowego wsparcia placówkom oświatowym w osiąganiu wysokiej efektywności kształcenia i wychowania. Podejmujemy działania służące realizacji celów statutowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Uwzględniamy przy tym potrzeby osób, instytucji i organizacji, które korzystają z oferty ośrodka.

 

Oferujemy:

•    warsztaty metodyczne
•    szkolenia członków Rad Pedagogicznych
•    konferencje przedmiotowe
•    konsultacje indywidualne i zbiorowe
•    lekcje otwarte prowadzone przez doradców
•    obserwacje lekcji
•    materiały metodyczno-dydaktyczne
•    prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
•    organizację konkursów
•    tworzenie materiałów metodycznych

 

Naszym celem jest ułatwienie dostępu do profesjonalnego doradztwa zawodowego niezależnie od lokalizacji, typu szkoły, czy nauczanego przedmiotu. Dlatego ośrodek oferuje szkolenia otwarte w swojej siedzibie, szkolenia Rad Pedagogicznych w szkołach, a także szkolenia na odległość (e-learning). W gronie doradców i konsultantów są nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy znając ich specyfikę, mogą skuteczniej wspierać pracujących tam nauczycieli.

 

Cele priorytetowe:
•    wprowadzenie zintegrowanego systemu wsparcia pracy szkół i placówek
•    wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli
•    opracowanie planów pomocy metodycznej, dydaktycznej i pedagogicznej
•    inspirowanie nauczycieli do poszukiwania optymalnej ścieżki doskonalenia i dokształcania
•    wszechstronne wspomaganie rozwoju potencjału zawodowego
•    rozwijanie kompetencji zawodowych
•    propagowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych w środowiskuW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę prywatności i wykorzystania plików cookies